Nyhedsbrev
Virksomhedsgrundlag

Sæby Apotek’s virksomhedsgrundlag

Apoteket

Sæby Apotek og filialen Østervrå Apotek dækker et geografisk område svarende til den sydlige tredjedel af Frederikshavn kommune – gl. Sæby kommune – samt en mindre del af Brønderslev kommune (Flauenskjold) og Tårs området i Hjørring kommune.
Befolkningsunderlaget er ca. 22.000

Sæby Apotek kan betegnes som et provinsbyapotek, med forpligtelser i oplandet. Kundegrundlaget synes nogenlunde konstant, dog registreres der en vis migration fra land til by.

Apoteket har en mindre omsætning af lægemidler til produktionsdyr.


Nærmeste apoteker er placeret i Frederikshavn (12 km) Dronninglund (30 km) og Hjørring (20 km fra Østervrå).

 

Mission:

Sæby apotek, er en del af det lokale sundhedssystem, og har som sin opgave at levere den nødvendige medicin i overensstemmelse med de til enhver tid gældende myndighedskrav samt at formidle den nødvendige information i forbindelse hermed, til borgerene i forsyningsområdet.

Derudover ser apoteket det som sin opgave at kunne tilbyde et udvalg af frihandelsvarer, som underbygger og supplerer lægemiddelbehandlingen, eller kan virke forebyggende, eksempelvis varer inden for hudpleje, vitaminer og mineraler, samt hygiejneartikler.
Apoteket arbejder til stadighed på at kunderne får rådgivning og vejledning der er tilpasset den enkelte og der ydes en venlig og saglig ekspedition.

 

 

 

 

Vision

Sæby Apotek tilstræber at være et sted, hvor kunderne får en engageret, kompetent og tillidsvækkende betjening og viden om lægemidler og egenomsorg, samt sundhedsfremmende tilbud.

Sæby Apotek skal være det foretrukne apotek for kunder og personale.

Dette efterleves ved, at apoteket:

 • Behovsafdækker den enkelte kunde, og giver en individuel tilpasset faglig rådgivning
 • Tager medansvar for kundens lægemiddelbehandling og patientsikkerhed
 • Samarbejder med øvrige sundhedsprofessionelle til fremme for folkesundheden
 • Tilbyder det bedst egnede lægemiddel til lavest mulige pris
 • Søger at give kunden den bedste løsning.
 • Udvikler kvalitet og service
 • Består af veluddannede og engagerede medarbejdere

 

Værdier

Apotekets værdier kan beskrives som

 • Kvalitet, viden og sikkerhed
 • Opmærksomhed
 • Omsorg for hinanden og kunden
 • Udvikling og læring
 • Positiv stemning i ”huset” det skal være et rart sted at være for såvel kunder som medarbejdere.

 

Preben Smed Jeppesen

Dine oplysninger